Poznaj najlepsze firmy w branży z ontia.pl

Oczyszczalnia biologiczna | SEDYMENT

Alex Nowicki 2019-06-19 0 komentarzy
Oczyszczalnia biologiczna | SEDYMENT

Konstrukcja oczyszczalni biologicznych oparta jest o 3 główne, podzielone wewnętrznymi przegrodami komory, z których każda pełni ściśle określoną funkcję. Komory te to: osadnik wstępny, komora napowietrzania oraz osadnik wtórny.

Nowoczesna oczyszczalnia biologiczna charakteryzuje się wysokim stopniem unieszkodliwiania ścieków, a także łatwością posadowienia oraz wytrzymałością konstrukcji. Zachodzący w niej proces oczyszczania nieczystości składa się z następujących etapów:

  1. Dopływ ścieków surowych.
  2. Sedymentacja (opadanie cząstek ciała stałego rozdrobnionego w cieczy), flotacja (selektywne rozdzielanie składników mieszaniny) oraz separacja w osadniku wstępnym.
  3. Intensywne mieszanie, napowietrzanie oraz tworzenie osadu czynnego.
  4. Oczyszczanie błoną biologiczną na napowietrzanym złożu pakietowym.
  5. Intensywne napowietrzanie drobnopęcherzykowe.
  6. Sedymentacja oraz separacja w osadniku wtórnym.
  7. Recyrkulacja osadu i błony do komory napowietrzania oraz osadnika wstępnego.
  8. Odpływ ścieków klarownych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków działa dzięki zastosowaniu urządzenia sterującego, które nie wymaga stałego nadzory ani regulacji. Eksploatacja systemu polega głównie na okresowym wywożeniu osadów wozem asenizacyjnym. Co ważne, ciecz nasadową po uprzednim odprowadzeniu do zbiornika lub studni chłodnej można wykorzystać gospodarczo.

Przed podjęciem decyzji o zakupie i zamontowaniu przydomowej oczyszczalni warto skontaktować się z dobrą firmą zajmującą się sprzedażą oraz instalacją tego typu konstrukcji. Specjaliści z firmy SEDYMENT doradzają, czy w danym miejscu możliwe jest zainstalowanie oczyszczalni, a następnie - jeśli nie ma przeszkód do instalacji - pomagają w wyborze odpowiedniej pojemności zbiornika, po czym transportują zakupiony produkt do klienta i przeprowadzają jego prawidłowy montaż.

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!